Våra tjänster

KNS Karlshamn – Norrköping – Stockholm.

Det var så det startade för över 50 år sedan, och än idag är det dessa orter vi i huvudsak trafikerar dagligen i båda riktningarna. Noggrannhet och punktlighet värderar vi högt och vi tar hand om ert gods från start till mål. Vi kan även mellanlagra på vårt magasin, Munkahusterminalen i Karlshamn som ligger strategiskt placerad nära hamnen.

Vi hanterar många olika typer av gods med allt från maskin och virkestransporter till kylda och frysta livsmedel. Alla våra ekipage har öppningsbara sidor och kan därför hantera långgods.

Vi kan även lösa traverslastningar / lossningar genom att skjuta undan taken.