Personal & Miljö

Merparten av våra tankar fyller vi med det förnyelsebara bränslet HVO – eftersom vi ständigt har miljön i tankarna.

Efterhand som distributionsnätet med HVO byggs ut kan vi använda oss av detta mer och mer. Vagnparken består av nya och bränslesnåla lastbilar och våra chaufförer utbildas i bl.a. Ecodriving.

Utbildning och fortbildning är viktigt, våra medarbetare går därför kontinuerligt kurser i ADR för att kunna transportera farligt gods, truckutbildning för att kunna hantera ert gods på ett säkert sätt och YKB-utbildning för att vi ska vara uppdaterade på nya regler som tillkommer samt repetera befintliga.