Om KNS Bilfrakt

Företaget bildades 1968 genom en sammanslagning av ett antal enbilsåkerier i Karlshamn som tillsammans blev linjetransportörer för dåvarande Bilspedition, idag Schenker.

Namnet KNS-Bilfrakt kommer av våra utgångslinjer som står för Karlshamn, Norrköping och Stockholm, därav KNS-Bilfrakt AB.
Nuvarande ägare Astor Larsson och Lars-Ola Larsson har tagit över företaget i omgångar från deras respektive föräldrar och driver det idag tillsammans.
Idag är vi 18 anställda och bedriver linjetrafik i Schenkers regi från Blekinge mot Jönköping-Linköping-Norrköping och Stockholm. Verksamheten bedrivs med 9 fjärrbilar varav ett flertal klarar transporter av tempererat gods.
Vår personal är välutbildad med bl.a. behörighet för truck, ADR och livsmedelstransporter.
2010 flyttade vi in i egen modern kontorsanläggning med fina personalutrymmen bredvid Schenkers nedlagda terminal i Munkahusområdet utanför Karlshamn. Denna terminal köpte vi tillsammans med Vagnsteknik i början av 2017. Här lastar vi om våra egna fordon och hyr ut lokaler för lagring mm.