För tillfället erbjuder vi inga YKB-utbildningar i egen regi utan hänvisar till

KL-Utbildning

Delkurs 1. Bränsleoptimering.

Den här kursen handlar om hur transporterna kan göras mer miljöanpassade och där har du som yrkesförare en viktig roll. Vår förhoppning är att du får kunskaper och inspiration så att du kan optimera din bränsleförbrukning och därmed göra en viktig besparing såväl för miljön som för företagets ekonomi.

Delkurs 2. Godstransporter.

Den här kursen handlar om vikten av god lastplanering och hur last påverkar fordonets stabilitet och köregenskaper. Vår förhoppning är att du ska få uppdaterade kunskaper och insikter om regler kring lastvikter och lastsäkring.

Delkurs 3. Lagar och regler.

Den här kursen handlar om varför yrkesföraren måste ha ett yrkeskompetensbevis. Kursen tar upp kör- och vilotidsregler, reglerna för grundläggande kompetens samt fortbildning. Vår förhoppning är att du som förare ska få förståelse kring regler om yrkeskompetensbeviset, yrkesmässig trafik, trafiktillstånd och fördjupade kunskaper och en utökad förståelse kring kör- och vilotidsregler samt andra regelverk som påverkar ditt arbete och dina arbetstider.

Delkurs 4. Kost och hälsa.

Den här kursen handlar om vikten av god hälsa, rätt kost och att arbeta ergonomiskt riktigt. Vår förhoppning är att du efter kursen har fått med dig reflektioner och tankar kring vikten av att äta och röra dig rätt samt förståelse för hur kroppen fungerar och reagerar i olika situationer.

Delkurs 5. Trafiksäkerhet.

Den här kursen handlar om hur du som förare kan sätta trafiksäkerheten i fokus för att få en säkrare arbetsmiljö och en bättre lönsamhet. Vår förhoppning är att du efter kursen ska veta hur du ska agera i händelse av en trafikolycka, släcka en brand samt utföra HLR. Arbete och tankar kring trafiksäkerhet är en röd tråd som löper genom hela kursen.

Utbildare

Patrik Söderdahl

E-post: patrik.soderdahl@knsbilfrakt.se
Telefon: 0709-763421

Om Patrik

Jag började arbeta som chaufför på KNS-Bilfrakt i början av 90-talet.

Därefter var jag bland annat på både Karlshamns Expressbyrå (idag DFDS logistic) och Foodtankers, både som chaufför och transportledare, innan jag drev eget åkeri och lotsfirma fram till december 2005 när jag återvände till KNS och stannade där fram till januari 2014.

Från januari 2014 till årsskiftet 2019/2020 undervisade jag hos VFG Utbildning AB.

Validering

KNS Bilfrakt är godkända av Arbetsförmedlingen, att Patrik Söderdahl som yrkesbedömare genom TYA får utföra valideringar av yrkesförare åt dom.

Sedan tidigare är Patrik Söderdahl godkänd som yrkesbedömare av TYA och för närvarande också den enda i Sverige som kan utföra dessa uppdrag åt Arbetsförmedlingen och andra uppdragsgivare, som avser att validera en yrkesförares kompetenser

Läs mer om transportkompetens här